सूचना तथा समाचार


नव वष २०७४ सालकाे शुभकामना

नव वष २०७४ सालकाे  शुभकामना
दैलेख जिल्लाका माननीयहरु, राजनीतिक दलका प्रमुखहरु र जि.वि.स. अन्र्तगतका कर्मचारीहरुको विवरण र सम्पर्क नम्वर

दैलेख जिल्लाका माननीयहरु, राजनीतिक दलका प्रमुखहरु र जि.वि.स. अन्र्तगतका कर्मचारीहरुको विवरण र सम्पर्क नम्वर जिल्ला प्राविधिक कर्मचारीहरु विवरण

जिल्ला प्राविधिक कर्मचारीहरु विवरण दैलेख जिल्लाको आवधिक योजना

दैलेख जिल्लाको आवधिक योजनादैलेख जिल्लाको पूर्ण सरसफाई रणनीतिक योजना (२०७२–२०७६)

दैलेख जिल्लाको पूर्ण सरसफाई रणनीतिक योजना (२०७२–२०७६) आगामी आ.व. ०७४।०७५ को लागि मार्गदर्शन तथा योजना छनौटका आधारहरु

आगामी आ.व. ०७४।०७५ को लागि मार्गदर्शन तथा योजना छनौटका आधारहरु आ.व. ०७२/०७३ को वार्षिक प्रगती समिक्षाको सांराश

आ.व. ०७२/०७३ को वार्षिक प्रगती समिक्षाको सांराशपेटाेलियम पदार्थ उत्खलन गर्छु स्थानिय विकास राज्य मन्त्रि जवेगु

पेटाेलियम पदार्थ उत्खलन गर्छु स्थानिय विकास राज्य मन्त्रि जवेगुपेटाेलियम पर्दाथ उत्खलन गर्छु संङघीय मामिला तथा स्थानीय विकास राज्यमन्त्री जवेगु

पेटाेलियम पर्दाथ उत्खलन गर्छु संङघीय मामिला तथा स्थानीय विकास  राज्यमन्त्री जवेगुSkip to toolbar