Author Archives for samsher Shahi

आगामी आ.व. ०७४।०७५ को लागि मार्गदर्शन तथा योजना छनौटका आधारहरु

December 14, 2016 9:33 am Published by Comments Off on आगामी आ.व. ०७४।०७५ को लागि मार्गदर्शन तथा योजना छनौटका आधारहरु

आगामी आ.व. ०७४।०७५ को लागि मार्गदर्शन तथा योजना छनौटका आधारहरु 


पेटाेलियम पदार्थ उत्खलन गर्छु स्थानिय विकास राज्य मन्त्रि जवेगु

September 26, 2016 10:51 am Published by Comments Off on पेटाेलियम पदार्थ उत्खलन गर्छु स्थानिय विकास राज्य मन्त्रि जवेगु

पेटाेलियम पदार्थ उत्खलन गर्छु स्थानिय विकास राज्य मन्त्रि जवेगु


पेटाेलियम पर्दाथ उत्खलन गर्छु संङघीय मामिला तथा स्थानीय विकास राज्यमन्त्री जवेगु

September 26, 2016 10:40 am Published by Comments Off on पेटाेलियम पर्दाथ उत्खलन गर्छु संङघीय मामिला तथा स्थानीय विकास राज्यमन्त्री जवेगु

पेटाेलियम पर्दाथ उत्खलन गर्छु संङघीय मामिला तथा स्थानीय विकास  राज्यमन्त्री जवेगु